Referenser

Jessica Svenmar, under perioden VD för både Tidningsbärarna KB och Nim Distribution i Skåne AB

Jag anlitade Ann-Charlotte som Senior Business Controller på Tidningsbärarna KB fr o m hösten 2015 – dec 2017. Med stor proffsighet och integritet samt med god struktur och driv arbetade Ann-Charlotte på mitt, som VD, och styrelsens uppdrag med diverse projekt och analyser. Dels med verksamhetsförbättringar, dels med finansiella och ekonomiska utredningar samt analyser för beslutsunderlag till kommande bolagsavveckling och -uppdelning. Ann-Charlotte deltog också som styrgruppsmedlem i ett ERP-projekt för implementering av ett nytt lönesystem.

Hösten 2017 var Ann-Charlotte med och stöttade mig som VD i bildandet av det nya bolaget Nim Distribution i Skåne AB. Hon var projektledare och ansvarig för att ta fram budget, bygga upp samtliga ekonomirutiner, rapporter och nya system för det nya bolagets räkning. Arbetet innefattade även hantering av avtal med diverse kontakter med leverantörer, bl a tecknande av försäkringar.

Hon anlitades sedan som Interim Ekonomichef/Business Controller i Nim Distribution i Skåne AB och arbetade under en 2 års period fram till hösten 2019 med att bygga upp, men även stötta verksamheten i det stora förändringsarbete som fortgick med uppbyggande av bolag, rutiner och implementering av nya verksamhetsgenomgripande systemstöd. Ann-Charlotte hade personalansvar, satt i ledningsgruppen, deltog vid styrelsemöten och var även ansvarig för rapportering till ägaren och den koncerngemensamma ekonomistyrningen.

Under den sista tiden som Ann-Charlotte arbetade för Nim Distribution i Skåne AB, ansvarade hon även för löneavdelningen på bolaget, med bl a personalansvar och projektledning av ett projekt för framtagning av åtgärdsprogram och förslag på nya rutiner för effektivisering och bättre kvalitetssäkring av löneprocessen.

Ann-Charlotte har stor kompetens och kapacitet och är en mycket uppskattad kollega. Det var ett stort och mycket värdefullt arbete som Ann-Charlotte genomförde under tiden vi samarbetade. Det kändes alltid tryggt att lämna en uppgift eller ansvar till henne – hon får saker att hända, drar det från start till mål och hon gör det mycket bra. Jag kan varmt rekommendera Ann-Charlotte!

Rickard Hagtorn, VD/Ägare Strategisk Utveckling AB

De senaste åren har jag haft kontakt med Ann-Charlotte Hellman som arbetar som konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ann-Charlotte och jag inledde ett samarbete 2019 då vi såg att verksamhetsutveckling samt verksamhets- och ekonomistyrning ofta hänger samman. Vi såg stora fördelar att samarbeta då vi skulle kunna tillgodose kunders behov på ett bättre och bredare sätt.

I mitt arbete med kunder främst inom byggbranschen tar vi fram affärsplaner för att lyckas verkställa den strategi som styrelsen, ägarna eller jag arbetat fram. Med framtagning av verksamhetsrapporter vill vi säkra framdriften av affärsplanen genom en tydlig indelning i olika fokusområden. Ann-Charlotte Hellman är min samarbetspartner när det gäller att skapa den finansiella delen av verksamhetsrapporten. Här samlar vi data såsom utfall, budget, prognos samt avvikelser och kommentarer. Vi arbetar också med nyckeltal relevanta för verksamheten i bolagen. Ann-Charlotte är mycket skicklig och effektiv när det gäller att skapa snabba, enkla och korrekta underlag som även är relevanta för de övriga delarna av verksamhetsrapporten som jag driver med ägarna och ledningen. Hon arbetar alltid med kunden i fokus och med målet att uppnå ökad lönsamhet för kunden genom aktiv ekonomistyrning och bättre beslutsunderlag. Ann-Charlotte har en lång och bred ekonomisk erfarenhet, är väldigt driven och får saker att hända. Hon har även en bra analysförmåga och en förståelse för att omsätta teori till praktik samt är en väldigt bra diskussionspartner för mig. Jag ser fram emot att vårt samarbete fortsätter ett bra tag framåt.

www.stratu.nu