Instrumentpanel

En instrumentpanel bidrar till kontroll över verksamheten, uppföljning och KPI:er.

Alla beslutsfattare, VD och ägare vill:

– veta hur verksamheten går
– ha bra beslutsunderlag
– veta om företaget presterar i linje med målen

Vi arbetar även med Business Intelligence lösningar, vilket innebär olika sätt för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld. Genom olika hjälpmedel kan man bryta ner sin uppföljning i fler detaljer för att lättare kunna göra sin analys. Med hjälp av analysverktyg eller analyssystem kan man effektivisera sitt arbete så att man bara hanterar en siffra en gång.

Kontakta mig nu!

Exempel på uppdrag:

  • Framtagning av instrumentpanel.
  • Skapande och nedbrytning av detaljerad uppföljning.
  • Resurs i analysarbete.
  • Projektledning gällande Business Intelligence-lösningar.