Projektstyrning

I styrningen av projekt är det viktigt att ha kontroll över formalian såsom kravspecifikation, projektdirektiv och projektdefinition innan ett projekt startar. Risken är annars att det förväntade resultatet inte uppnås. Projekt kostar då bara pengar utan att generera något mervärde.

En projektledare återrapporterar till en styrgrupp där sammansättningen är viktig kopplad till olika kompetenser på deltagarna. Vi kan gå in som en medlem i en styrgrupp där vi då agerar som ett bollplank under projektets gång.

Kontakta mig nu!

Exempel på uppdrag:

  • Stöd och resurs i framtagning av:
  • – Kravspecifikation

  • – Projektdirektiv
  • – Projektdefinition
  • Delta som medlem i en styrgrupp