fp-bnav2

Ett företag som erbjuder
ekonomiskt beslutsstöd
till styrelse och VD

-Vi bidrar till ökad lönsamhet

Business intelligence concept

Instrumentpanel

En instrumentpanel bidrar till kontroll över verksamheten, uppföljning och KPI:er.

Alla beslutsfattare, VD och ägare vill:

  • veta hur verksamheten går
  • ha bra beslutsunderlag
  • veta om företaget presterar i linje med målen
Läs mer här
Economic growth charts and compass

Projektstyrning

I styrningen av projekt är det viktigt att ha kontroll över formalian såsom kravspecifikation, projektdirektiv och projektdefinition innan ett projekt startar. Risken är annars att det förväntade resultatet inte uppnås. Projekt kostar då bara pengar utan att generera något mervärde.

Läs mer här

flowchart diagram

Processflöden

I organisationer finns det många administrativa processer samt olika aktiviteter kopplade till dessa. Medvetenhet och kunskap om verksamhetens processflöden är viktig för att dessa ska fungera så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt. Det är vanligt att man i växlingszonerna, där stafettpinnen överlämnas från en person eller ett system till en mottagare, har kvalitets- och effektivitetsbrister.

Läs mer här