Varför Business Navigation?

Inom företaget finns det mer än 25 års erfarenhet av Business Navigation från olika branscher och företag samt från olika storlek på företag. Erfarenheten innefattar även ledningsgrupps- och styrelsearbete.

Kompetensen sträcker sig från ekonomi- och verksamhetsstyrning inom koncerner till projektledning och projektstyrning av diverse förändrings- och verksamhetsprojekt samt till kartläggning och utveckling av processflöden med effektivisering av administrativa rutiner och mantrat ”en siffra en gång”.

Vi arbetar med ett fåtal företag parallellt för att kunna vara 100 % fokuserade och engagerade.

Vi ser fram emot att lyssna på dina behov och önskemål.

Varmt välkommen!

Ann-Charlotte Hellman/CEO

LinkedIn

Kontakta mig nu!
Ann-Charlotte Hellman, CEO Business Navigation