Processflöden

I organisationer finns det många administrativa processer samt olika aktiviteter kopplade till dessa. Medvetenhet och kunskap om verksamhetens processflöden är viktig för att dessa ska fungera så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt.

Det är vanligt att man i växlingszonerna, där stafettpinnen överlämnas från en person eller ett system till en mottagare, har kvalitets- och effektivitetsbrister. Åskådliggör man dessa så kan man belysa vilka åtgärder som krävs för att effektivisera och öka lönsamheten i form av lägre kostnader alternativt frigjord tid hos personalen.

Kontakta mig nu!

Exempel på uppdrag:

  • Stöd i framtagning av processbeskrivning.
  • Resurs i kartläggning av processflöden.
  • Belysa kvalitets- och effektivitetsbrister i växlingszonerna inom processflöden.